Kanada’da sığınma talebi sınırdaki görevlilere (CBSA officer) ifade vererek veya ülke içinde ilgili bir (IRCC) ofise giderek yapılabilir. Yetkililer buralarda yapılan talepleri ön değerlendirmeye alır ve uygun buldukları dosyaları Göçmenlik İltica Kurulu’na (IRB) iletir.

Kanada’da yapılan tüm başvurular Mülteci Koruma Şubesi (RPD) Refugee Protection Division) tarafından ele alınır.

İltica talebi ardından RPD sığınmacı adayından iltica davasının temellerini öğrenmek üzere BOC(Basis of Claim Form) doldurmasını ister. Bu dökümanda başvuru sahibinin ilticasına dair detaylı sorular yer alır. İltica süreci için çok önemli olan bu belgenin eksiksiz olarak doldurulup teslim edilmesi gereklidir. Eğer başvurunuz uygun bulunursa sığınmacıya mahkeme günü ve saati verilir. İltica ülke içindeki bir ofisten yapıldıysa 30 gün, sınırda yapıldıysa 45-60 gün içinde mahkemeye çıkılması ön görülür.

Yaklaşık yarım gün süren mahkemede dışarıya kapalı ve küçük salonlarda gerçekleşen duruşmalarda iltica talepleri incelenir ve karara bağlanır. Daha önce doldurulan formda sorulan tercüman ihtiyacına göre adayın diline göre bir tercüman duruşmada bulunacaktır. Mahkemede sığınmacı adayı duruşma üyelerini ilticaya uygun olduğuna ve korunmaya muhtaç olduğuna ikna etmeye çalışır. Mahkeme kararını duruşmada sözle veya yazılı olarak daha sonra verebilir. Mahkeme adayın mülteci olduğuna karar verirse, adaya yazılı bildirim yapılır ve aday daimi ikamet başvurusunda bulunur. Aday davayı kaybederse temyiz için başvuru yapabilir.

Ülkenizden ayrıldıktan sonra Kanada’ya farklı bir ülke üzerinden gelindi ise Kanada neden o ülkelerde başvuru yapılmadığını sorgular. Örnek olarak eğer Amerika üzerinden Kanada’ya gelindi ise Kanada ilticayı kabul etmeyebilir ve Amerika’dan başvuru yapılması gerektiğini söyleyebilir.

Kanada’da eğer iltica kabul edilirse Kanada devleti mülteciler için sosyal yardımda bulunur.